Aus­stel­lung G. Klug­mann xy ausstellung G, ausstellung G, wolfgang1